Den 11/4 2016 havde jeg en ulykke. Jeg faldt ned af nogle trin og beskadigede mit knæ – jeg havde mange smerter, mit knæ svulmede op, jeg kunne ikke bruge mit ben osv. Min læge fortalte mig, det var en mus i knæet og rådede mig til at kontakte hospitalet til røntgen og yderligere undersøgelse – Han sagde, at det vil tage op til 1 måned at komme fri af den smerte.

Ved et tilfælde kom Olga et par dage senere for at besøge mig og tilbød mig hendes behandling. Det var særlig kinesisk massage hvor hun manipulere mine knæled. Allerede efter den første behandling blev mine symptomer reduceret med 50%.

Jeg tog mere behandling hver anden dag – i alt 3 gange. Efter behandling nr. 3 følte Jeg mit knæ var normalt igen- ingen smerter, ingen hævede knæ, og jeg kunne gå normalt. Så lægerne har ikke altid ret !!!

I dag 14/5 2016 er mit knæ helt normalt, og jeg kan nemt gå en tur og gøre alle slags ting – som at arbejde i min have, hop ombord på vores båd etc. Jeg føler ingen smerter længere – takket være kære Olga og hendes helbredende hænder / fingre.

Så kontakt Olga, hvis du har en form for smerte – mindre eller større – hun er så klog og kan rådgive dig i næsten enhver form for spørgsmål og dine problemer vil gå væk hurtigt.
Jeg kan kun anbefale hende varmt.

Bedste hilsener
Kirsten Andersen
Den 11/4 2016 havde jeg en ulykke. Jeg faldt ned af nogle trin og beskadigede mit knæ – jeg havde mange smerter, mit knæ svulmede op, jeg kunne ikke bruge mit ben osv. Min læge fortalte mig, det var en mus i knæet og rådede mig til at kontakte hospitalet til røntgen og yderligere undersøgelse – Han sagde, at det vil tage op til 1 måned at komme fri af den smerte.

Ved et tilfælde kom Olga et par dage senere for at besøge mig og tilbød mig hendes behandling. Det var særlig kinesisk massage hvor hun manipulere mine knæled. Allerede efter den første behandling blev mine symptomer reduceret med 50%.

Jeg tog mere behandling hver anden dag – i alt 3 gange. Efter behandling nr. 3 følte Jeg mit knæ var normalt igen- ingen smerter, ingen hævede knæ, og jeg kunne gå normalt. Så lægerne har ikke altid ret !!!

I dag 14/5 2016 er mit knæ helt normalt, og jeg kan nemt gå en tur og gøre alle slags ting – som at arbejde i min have, hop ombord på vores båd etc. Jeg føler ingen smerter længere – takket være kære Olga og hendes helbredende hænder / fingre.

Så kontakt Olga, hvis du har en form for smerte – mindre eller større – hun er så klog og kan rådgive dig i næsten enhver form for spørgsmål og dine problemer vil gå væk hurtigt.
Jeg kan kun anbefale hende varmt.

Bedste hilsener
Kirsten Andersen
On the 11/4 2016 I had an accident. I fell down from steps and damaged my knee – I had much pain, my knee swelled up, I could not use my leg etc. My doctor told me it was a mouse in the knee and advised me to contact the hospital for an X-ray and further examination – He said that it will take up to 1 month to get free of the pain.

By chance Olga came a few days later to visit me and offered me her treatment. It was special chinese massage where she was manipulating my knee joints. Already after the first treatment my symptoms were reduced by 50 %.

I took more treatment every second day – in total 3 times. After treatment no. 3 I felt my knee became normal – no pain, no swollen knee and I could walk normally. So doctors may not be always right!!!

Today 14/5 2016 my knee is quite normal and I can easily take a walk and do all kind of things – like working in my garden, hop onboard our boat etc. I feel no pain anymore – thanks to dear Olga and her healing hands/fingers.

So please contact Olga if you have some kind of pain – slight or severe – she is so clever and can advise you in almost any kind of questions and your problems will go away quickly.

I can only recommend her in high tones.

Kindest regards
Kirsten Andersen