About HarmonyUdviklingen i vore dage indenfor teknologi og videnskab er ret forbløffende. Ting, vi anså for eventyr for 50 år siden, er i dage en realitet i vore liv. Næsten hver dag hører vi om nye opdagelser on opfindelser. En interessant aspekt i vor forandrings verden er, at den konventionelle behandlingsmetode for kræftsygdomme stadig er, den samme som for 100 år siden. Stråling, kemoterapi og kirurgi ses som de basale behandlingsmuligheder for kræft. Logisk set, når vi betragter antallet af nye kemo midler som strømmer til markederne, skulle antallet af kræfttilfælde blive stadigt mindre. Men sandheden er den modsatte – kræft fylder mere og mere i statistikkerne.

Hovedmålet i holistisk medicin er at styrke/vedligeholde immun systemet for at undgå sygdom. Jeg mener at hvis ens energi er stærk, så kan man leve livet uden sygdom. Svækkelser i immunsystemets energi gennem stress, dårlig kost, miljø faktorer eller forurening er de primære årsager til seriøse sygdomme som kræft.

Jeg behandler forskellige kræftsygdomme vha makrobiotisk diæt og “glemt føde diæt” som inkluderer vilde urte teer og medicinske metoder til at forberede fødevare. Den gamle viden at føden er kroppem hovedforsvar mod sygdom er min primære terapeutiske tilgang. Urter giver extra helbredelses energi når man indtager dem regelmæssigt.

Min tilgang er effektiv og billig. Ved den første konsultation foretager jeg en evaluering af din helbredstilstand og tegner et billede af sammenhænge mellem dit helbredsproblem og dit miljø. Denne evaluering understøttes af scanning af din krops energifelter og sammenligning af resultaterne med din krops fysiske symptomer og manifestationer. Efter den første konsultation giver jeg dig anbefalinger til hvor og hvordan du skal foretage forandringer. Jeg følger løbende op på dig gennem din helbredelsesproces.

Tidligere botanik professor, nu urte healer af kræft fra Malaysia Chrsi Teo sagde:

Fighting a winning war against cancer is not just taking medicines or herbs alone. That is just one part of the exercise. A proper and right diet and the observance of a healthy lifestyle all combine to make you a winner. You may like to relegate the task of fighting against cancer to the doctor alone, preferring to do nothing to help yourself. If you refuse to provide a helping hand to the healing power within you, who else can?

I stil med Chris Teo siger jeg “vendepunktet for din succes er din erkendelse af, at sundhed er dit eget ansvar og, at du må gennemføre forandringer i dit liv, hvis du ønsker at leve”.
About HarmonyUdviklingen i vore dage indenfor teknologi og videnskab er ret forbløffende. Ting, vi anså for eventyr for 50 år siden, er i dage en realitet i vore liv. Næsten hver dag hører vi om nye opdagelser on opfindelser. En interessant aspekt i vor forandrings verden er, at den konventionelle behandlingsmetode for kræftsygdomme stadig er, den samme som for 100 år siden. Stråling, kemoterapi og kirurgi ses som de basale behandlingsmuligheder for kræft. Logisk set, når vi betragter antallet af nye kemo midler som strømmer til markederne, skulle antallet af kræfttilfælde blive stadigt mindre. Men sandheden er den modsatte – kræft fylder mere og mere i statistikkerne.

Hovedmålet i holistisk medicin er at styrke/vedligeholde immun systemet for at undgå sygdom. Jeg mener at hvis ens energi er stærk, så kan man leve livet uden sygdom. Svækkelser i immunsystemets energi gennem stress, dårlig kost, miljø faktorer eller forurening er de primære årsager til seriøse sygdomme som kræft.

Jeg behandler forskellige kræftsygdomme vha makrobiotisk diæt og “glemt føde diæt” som inkluderer vilde urte teer og medicinske metoder til at forberede fødevare. Den gamle viden at føden er kroppem hovedforsvar mod sygdom er min primære terapeutiske tilgang. Urter giver extra helbredelses energi når man indtager dem regelmæssigt.

Min tilgang er effektiv og billig. Ved den første konsultation foretager jeg en evaluering af din helbredstilstand og tegner et billede af sammenhænge mellem dit helbredsproblem og dit miljø. Denne evaluering understøttes af scanning af din krops energifelter og sammenligning af resultaterne med din krops fysiske symptomer og manifestationer. Efter den første konsultation giver jeg dig anbefalinger til hvor og hvordan du skal foretage forandringer. Jeg følger løbende op på dig gennem din helbredelsesproces.

Tidligere botanik professor, nu urte healer af kræft fra Malaysia Chrsi Teo sagde:

Fighting a winning war against cancer is not just taking medicines or herbs alone. That is just one part of the exercise. A proper and right diet and the observance of a healthy lifestyle all combine to make you a winner. You may like to relegate the task of fighting against cancer to the doctor alone, preferring to do nothing to help yourself. If you refuse to provide a helping hand to the healing power within you, who else can?

I stil med Chris Teo siger jeg “vendepunktet for din succes er din erkendelse af, at sundhed er dit eget ansvar og, at du må gennemføre forandringer i dit liv, hvis du ønsker at leve”.
About HarmonyThe fast progress of our modern world in technology and science are rather astonishing. What was considered a fairy tale 50 years ago, is now reality of our life. Almost every day we hear about new discoveries and inventions. Interesting fact about our changing world is that conventional treatment for cancer still remain the same as 100 year ago. Radiation, Chemotherapy, Surgery are the main options for cancer. Logically speaking with the amount of new chemo drugs flooding our markets, there should be lesser and lesser cancer cases. But truth is the opposite, cancer has rapidly growing statistics.

The hallmark of Holistic medicine is to maintain immune system to prevent disease. I believe that if ones energy is strong, one can live life without getting sick. Weakness of immune system energy through stress, poor diet, enviromental factors or pollution is the primary cause of serious diseases like cancer.

I am treating various cancers using Macrobiotic diet and “Forgoten food diet” that include wild herbal teas and special medical food preparations. The old adage that food is the bodys major defense against disease is my primary therapeutic approach. Herbs then provide extra healing power when taking them regulary.

My approach is effective and inexpensive. On the first consultation I will make evaluation of your health state and connecting your health problem to your environment. This evaluation will be supported by scanning the energy field of your body and aligning the results with your bodys physical complains and manifistations. After first consultation you will be given recomendation where and how to make changes. I will follow up and update you during recovery time.

Former professor of botany, now herbal cancer healer from Malysia Chris Teo said:

Fighting a winning war against cancer is not just taking medicines or herbs alone.  That is just one part of the exercise.  A proper and right diet and the observance of a healthy lifestyle all combine to make you a winner.  You may like to relegate the task of fighting against cancer to the doctor alone, preferring to do nothing to help yourself.  If you refuse to provide a helping hand to the healing power within you, who else can?

In alignment with Chris Teo I say “the turning point to your success is your realization that health is your responsibility, and you must institute changes in your life if you desire to live”.