Ved at afgive en ordre anerkender/forstår du at Harmony hverken kan eller vil være ansvarlige for misbrug af produkter og urteprodukter solgt gennem vores website/ bestillingsproces.
Du anerkender også at information på dette website kun er til uddannelsesmæssige formål, og du forstår at udsagn ikke er evalueret af lægemiddlestyrelsen/ fødevarestyrelsen. Ingen produkter eller deres beskrivelser har til formål at diagnosticere, behandle, helbrede eller forebygge nogen sygdom eller at erstatte rådgivning fra læger og sundhedspersonale.
Produkt beskrivelser, doseringer og priser kan ændres uden varsel inklusive ingredienser. vi kan ikke garantere at al information er ‘up to date’ og/eller præcis. Hvis der er unøjagtighed med en produkt beskrivelse, så send os venligst en email med detaljer før du afgiver en ordre og vi vil svare inden for 2 arbejdsdage.

Fortrolighed

Vi respekterer din fortrolighed!
Enhver og al information som indsamles på dette site holdes strength fortroligt og vil ikke blive solgt, genbrugt, udlejet, afsløret eller udlånt! Enhver information du afgiver håndteres med stor omhu og vil ikke blive anvendt på måder som du ikke har givet samtykke til. Vi benytter professionel hosting leverandør for at forebygge uauthoriseret adgang til vores informationslager. Hvis du har spørgsmål, så kontakt eller email os gerne.

Forsendelse

Internationale forsendelser
Når du afgiver en ordre, anerkender/forstår du at forsendelsesomkostningerne ikke er præcise og at den faktiske forsendelsesomkostning vil blive korrigeret på din faktura og du skal betale forskellen. Du anerkender/forstår også at Harmony ikke er ansvarlig for din forsendelse hvis den forsvinder, stjæles eller ødelægges. Harmony er heller ikke ansvarlige for told, skat, afgifter som du afkræves for forsendelse af de varer du har bestilt/købt. Ligeledes er Harmony heller ikke ansvarlige for forsendelser du har bestilt/købt, men som ikke er lovlige eller ikke tillades i dit land.
Endelig – ved at afgive en ordre bekræfter du at du har læst og forstået vores betingelser/vilkår/forsendelsesbetingelser og at du er indforstået med dem alle.

Retur Politik

Returnering accepteres indenfor 10 dage for ombytning, kredit eller refundering. Alle returneringer skal mærkes tydeligt med RMA nummer som kan fåes ved at ringe til eller email Harmony. Returvarer skal være I ubrugt, uåbnet og salgbar tilstand (ifx I umærket, original, ubeskadiget pakning).
Alle returneringer sendes til leverandør I USA for din egen regning.
Venligst kontact “Harmony” for adresse for returvarer.Ved at afgive en ordre anerkender/forstår du at Harmony hverken kan eller vil være ansvarlige for misbrug af produkter og urteprodukter solgt gennem vores website/ bestillingsproces.
Du anerkender også at information på dette website kun er til uddannelsesmæssige formål, og du forstår at udsagn ikke er evalueret af lægemiddlestyrelsen/ fødevarestyrelsen. Ingen produkter eller deres beskrivelser har til formål at diagnosticere, behandle, helbrede eller forebygge nogen sygdom eller at erstatte rådgivning fra læger og sundhedspersonale.
Produkt beskrivelser, doseringer og priser kan ændres uden varsel inklusive ingredienser. vi kan ikke garantere at al information er ‘up to date’ og/eller præcis. Hvis der er unøjagtighed med en produkt beskrivelse, så send os venligst en email med detaljer før du afgiver en ordre og vi vil svare inden for 2 arbejdsdage.

Fortrolighed

Vi respekterer din fortrolighed!
Enhver og al information som indsamles på dette site holdes strength fortroligt og vil ikke blive solgt, genbrugt, udlejet, afsløret eller udlånt! Enhver information du afgiver håndteres med stor omhu og vil ikke blive anvendt på måder som du ikke har givet samtykke til. Vi benytter professionel hosting leverandør for at forebygge uauthoriseret adgang til vores informationslager. Hvis du har spørgsmål, så kontakt eller email os gerne.

Forsendelse

Internationale forsendelser
Når du afgiver en ordre, anerkender/forstår du at forsendelsesomkostningerne ikke er præcise og at den faktiske forsendelsesomkostning vil blive korrigeret på din faktura og du skal betale forskellen. Du anerkender/forstår også at Harmony ikke er ansvarlig for din forsendelse hvis den forsvinder, stjæles eller ødelægges. Harmony er heller ikke ansvarlige for told, skat, afgifter som du afkræves for forsendelse af de varer du har bestilt/købt. Ligeledes er Harmony heller ikke ansvarlige for forsendelser du har bestilt/købt, men som ikke er lovlige eller ikke tillades i dit land.
Endelig – ved at afgive en ordre bekræfter du at du har læst og forstået vores betingelser/vilkår/forsendelsesbetingelser og at du er indforstået med dem alle.

Retur Politik

Returnering accepteres indenfor 10 dage for ombytning, kredit eller refundering. Alle returneringer skal mærkes tydeligt med RMA nummer som kan fåes ved at ringe til eller email Harmony. Returvarer skal være I ubrugt, uåbnet og salgbar tilstand (ifx I umærket, original, ubeskadiget pakning).
Alle returneringer sendes til leverandør I USA for din egen regning.
Venligst kontact “Harmony” for adresse for returvarer.By Submitting an order, you understand Harmony can/will not be liable for any misuse of herbal products sold on our site.
You also acknowledge that the information on this Website is for educational purposes only and understand these statements have not been evaluated by the FDA. No products or its description listed at webshop.harmony.fo is intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease or substitute the advice from a licensed healthcare practitioner or doctor.
Product descriptions, dosage, and prices may change without notice including the ingredients. We cannot guarantee all information is up to date and/or accurate. If there is a discrepancy with a product description, please email us with details before placing an order and we will reply within two business days.

Privacy

We respect your privacy!
Any and all the information collected on this site will be kept strictly confidential and will not be sold, reused, rented, disclosed, or loaned! Any information you provide will be held with the utmost care and will not be used in ways that you have not consented to. We rely on professional hosting provider to prevent unauthorized access into our information storage areas. If you have any questions, please feel free to call or e-mail us.

Shipping

International Shipping
When you place a web order, you understand that the shipping cost is not accurate and the actual shipping cost will be adjusted to your invoice and you will be billed for the difference. You also understand Harmony will not be responsible for your package should it be lost, stolen, or damaged once outside of the US. We will not be responsible for you duty or customs fees or for shipping items per your request that are not legal or admitted into your country.
Finally, by submitting an order, you also verify you have read our shipping and return policies and agree to them.

Return Policy

Returns are accepted within 10 days for exchange, credit or refund. All returns must have a return authorization number which can be obtained by calling or emailing Harmony Returned merchandise must be in unused, salable condition (i.e unmarked, original, undamaged packaging).
All returns should to shipped to USA supplier at you own cost.
Please contact “Harmony” for suppliers address.